• ΕλληνικάEnglish
Ξυλεια Στεγης-ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΒΕΤΕ
Ξυλεια Στεγης-ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΒΕΤΕ
 
ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

 

Ασφαλτικές μεμβράνες με ευκαμψία στο κρύο έως τους - 15°C. Κατασκευάζεται από ειδικούς τύπους ασφάλτου με προσθήκη ελαστομερών (SBS).

Τα ασφαλτόπανα Viapol Extraflex έχουν μελετηθεί για να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις σε κάθε πρόβλημα υγρομόνωσης.Κατασκευάζονται σε πλάτος 1m (το μήκος διαφέρει ανάλογα με τον τύπο) και σε βάρη από 4,5 έως και 6 kg. 

Για να έχουν εξαιρετικές αντοχές σε θραύση και διάτρηση αλλά και μεγάλη δυνατότητα επιμήκυνσης, οπλίζονται με μη υφαντα πολυστερικά υφάσματα. Για εφαρμογές τελικής στρώσης, τα ασφαλτόπανα Viapol Extraflex φέρουν ψηφίδα σε διάφορα χρώματα (Extraflex Mineral Poly). Για εφαρμογές ενδιάμεσης στρώσης φέρουν φίλμ πολυαιθυλενίου.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανικές για στεγανοποίηση σε επίπεδες στέγες από ενισχυμένο σκυρόδεμα, με ή χωρίς θερμομόνωση. Χρησιμοποιούνται επίσης σε υπόστεγα και επικλινείς στέγες, θεμελιώσεις, υπόγεια, μπαλκόνια κτλ. Τα  προϊόντα με ψηφίδα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως τελική στρώση μη βατών στεγανωτικών συστημάτων. Οι ασφαλτικές μεμβράνες Viapol Extraflex τοποθετούνται με φλόγιστρο.


ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ VIAPOL EXTRAFLEX