• ΕλληνικάEnglish
Ξυλεια Στεγης-ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΒΕΤΕ
Ξυλεια Στεγης-ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΒΕΤΕ
 
ΠΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
ΠΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
ΠΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ
ΠΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΠΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

 

Ασφαλτικές μεμβράνες με ευκαμψία στο κρύο έως τους - 10°C. Κατασκευάζεται από ειδικούς τύπους ασφάλτου με προσθήκη θερμοπλαστικών πολυμερών υλικών (ΑΡΡ). Τα ασφαλτόπανα Viapol Syntesi έχουν μελετηθεί για να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις σε κάθε πρόβλημα υγρομόνωσης. 

Κατασκευάζονται σε πλάτος 1m (το μήκος διαφέρει ανάλογα με τον τύπο) και σε βάρη από 4 έως και 6 kg. Για να έχουν εξαιρετικές αντοχές σε θραύση και διάτρηση αλλά και μεγάλη δυνατότητα επιμήκυνσης, οπλίζονται με μη υφαντα πολυστερικά υφάσματα. Για εφαρμογές τελικής στρώσης, τα ασφαλτόπανα Viapol Syntesi φέρουν ψηφίδα σε διάφορα χρώματα (Syntesi Mineral Poly). Για εφαρμογές ενδιάμεσης στρώσης φέρουν φίλμ πολυαιθυλενίου.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανικές για στεγανοποίηση σε επίπεδες στέγες από ενισχυμένο σκυρόδεμα, με ή χωρίς θερμομόνωση. Χρησιμοποιούνται επίσης σε υπόστεγα και επικλινείς στέγες, θεμελιώσεις, υπόγεια, μπαλκόνια κτλ. Τα  προϊόντα με ψηφίδα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως τελική στρώση μη βατών στεγανωτικών συστημάτων. Οι ασφαλτικές μεμβράνες Viapol Syntesi τοποθετούνται με φλόγιστρο.


ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ VIAPOL SYNTESI